La Universitat té entre les seves missions facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida amb l’objectiu de millorar les competències i aptituds de la societat en general. El Diploma Sènior Universitari en Ciència, Tecnologia i Societat ofereix una formació destinada a persones majors de 55 anys. Actualment a Catalunya la tercera part de de la població ja supera aquesta edat.

El Diploma Sènior presenta l’oportunitat d’ampliar i d’aprofundir en coneixements multidisciplinaris així com en compartir experiències dins de grups de treball actius capaços de dinamitzar culturalment i socialment el seu entorn.