Comparteix:

Preguntes més freqüents

L’edat no importa, l’experiència ensenya. El Diploma està dirigit a persones majors de 55 anys però també poden accedir-hi persones a partir de 50 anys sempre i quan aquest grup d’edat no superi el 20% del total de persones matriculades.

Sí. Existeixen dues opcions per estudiar al Diploma: es pot cursar el curs sencer que implica fer 3 assignatures per quadrimestre, és a dir, 6 assignatures l’any o es poden escollir assignatures soltes independentment de si pertanyen a primer, segon, tercer o quart curs.

Publiquem tota la informació al nostre web. Abans de matricular-te has de fer la preinscripció per tal què se t’assigni dia i hora per matricular-te. Normalment la preinscripció i matrícula es fan al juny, setembre i gener. En qualsevol cas et recomanem que consultis el web on trobaràs tota la informació publicada i actualitzada.

Les classes del primer quadrimestre comencen a principis d’octubre i acaben al febrer. Les classes del segon quadrimestre comencen a finals de febrer o principis de març i acaben a finals de juny. Cada assignatura es desenvolupa en 15 sessions de 3h cadascuna. Podeu consultar el calendari lectiu del curs acadèmic al web del Diploma.

Cada assignatura es cursa un dia a la setmana (entre dilluns i divendres) sempre pels matins, de 9:30h a 12:30h, amb una pausa al mig. Teniu publicats els horaris al web del Diploma.

No. Es pot superar l’assignatura assistint al 80% de les sessions. El professorat és lliure de fer propostes de treballs, pràctiques i/o visites amb opció de pujar nota.

Sí. L’assistència es controla ja que es pot superar l’assignatura només pel fet d’assistir a classe.

Per tal que l’absència no consti com a falta d’assistència s’ha de fer arribar a la secretaria acadèmica el justificant mèdic corresponent.

Sí, existeix ACTES, l’Associació d’antics alumnes que organitza diferents activitats al llarg del curs.

Cursar una assignatura solta té un cost de 150€. Cursar el curs sencer (és a dir, 3 assignatures per quadrimestre), té un cost de 250€ per quadrimestre.

Sí, es pot pagar en dos terminis (pagament per quadrimestre): al juny-juliol-setembre i al gener.

Sí, al campus hi ha dos pàrquings a prop per estudiants i tenen un cost de 10€ per tot el curs acadèmic. Per més informació consultar aquí.

Sí, s’ha de sol·licitar en el moment de fer la matrícula i s’ha d’omplir la següent instància que trobaràs a l'apartat de "catàleg de tràmits". Allà es detalla tota la documentació que cal presentar en fer la sol·licitud. En el cas de sol·licitar beca no s'ha de fer cap pagament en el moment de fer la matrícula.

Es comunicarà als sol·licitants la resolució de la beca, com a molt tard, un mes després de que comencin les classes.

Totes s’imparteixen al campus de la UPC a Terrassa i hi ha una assignatura que s’imparteix al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), també a Terrassa.

No dóna accés directe.

No es requereixen estudis previs per cursar el Diploma.

Majoritàriament les classes s’imparteixen en català.

Pel curs 2021-2022 2n quadrimestre a la classe amb menys matriculats i matriculades són 18 i la que més 54.

Es podrà sol·licitar una modificació de matrícula (canvi d’assignatura) sempre que no hagin començat les classes al quadrimestre de tardor o de primavera i sempre que la disponibilitat de places ho permeti. Excepcionalment es podrà acceptar una modificació de matrícula durant les dues primeres setmanes de classe sempre que es justifiqui degudament i que la disponibilitat de places ho permeti.

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament l’estudiantat pot sol·licitar la renúncia i sempre que no hagin passat més de dues setmanes des del començament del quadrimestre, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula.