Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Catàleg de tràmits / Sol·licitud de beca

Sol·licitud de beca

Presenta una sol·licitud a la Secretaria del Diploma Sènior en Ciència, Tecnologia i Societat per a majors de 55 anys . Aquesta sol·licitud serà tractada i se us donarà resposta el més aviat possible

IMPORTANT!

Abans de començar a emplenar la sol·licitud, comprova que tens preparada la documentació obligatòria:

  • Volant col·lectiu/dades del padró municipal 
  • Original o còpia de la última renda declarada de tots els membres que constin al padró majors de 16 anys. En el cas de no percebre cap ingrés, necessitem prova: document que acrediti que s'està inscrit/a a l'atur, matrícula en el cas d'estar estudiant, etc.
  • En el cas de tenir algun tipus de discapacitat, s'ha d'adjuntar documentació que ho acrediti
  • Informe situació personal actual on es puguin justificar informacions que no constin a la declaració de la renda presentada 
  • DNI

 

Dades personals
Dades de contacte
Exposo i sol·licito
Documentació adjunta
Adjunteu en format electrònic (tamany màxim 19MB) els documents necessaris per a la tramitació. Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer

Avís legal

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les dades recollides seran tractades tal com s'indica en la taula d'informació de protecció de dades següent. Les dades sol·licitades són necessàries per complir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix assolir-la