Comparteix:

Pla d'estudis 2021 (vigent)

Pla d'estudis i guies docents pel curs acadèmic 2023-24

Curs

Quadrimestre
Assignatura

1r

1r Quadrimestre‐Q1

2on Quadrimestre‐Q2

2n

1r Quadrimestre‐Q3

2on Quadrimestre‐Q4

3r

1er Quadrimestre‐Q5

2on Quadrimestre‐Q6

4t

1er Quadrimestre‐Q7

2on Quadrimestre‐Q8

 

 

Estructura

El Programa té una durada de quatre anys, dividits en dos quadrimestres lectius cada un.

L'horari de les classes és pel matí, de 09:30 a 12:30h, encara que, esporàdicament, algunes activitats programades de les assignatures poden portar-se a terme fora de l'horari lectiu.

L'alumne supera una assignatura assistint al 80% de les sessions. El lliurament i avaluació dels treballs és per pujar nota.

Amb la superació de les 24 assignatures s'obté el Certificat del Diploma en Ciència ,Tecnologia i Societat, títol propi de la UPC.

El Programa es realitzarà en els espais universitaris, utilitzant els mitjans i les instal·lacions de la Universitat al servei de la gent gran –com un alumne més– i afavorint les relacions intra i intergeneracionals.

 

Díptic informatiu